Karnataka United Sourashtra Organisation - Committee Members
EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS (2015 - 2018)

Executive Commitee Members (Men)

N.R. Viswanathan

B.V. Srinivasan

P.M. Balaji

P.R. Gopinath

R. Krishnakumar

N. Saravanan

M.R. Nagarajan

S.K. Varadarajan

B.K.M. Rajkumar
Executive Commitee Members (Women)

R.S. Savithri Sadasivan

V. Valli Devan

T.J. Saroja Jayabalan

K.D. Ramila Devadass Babu

R.B. Santhi Baskar

T.R. Uma Maheshwari

P.G. Manjula Gopinath

M.N. Yogeshwari Nagarajan

K.G. Ashwini Gopinath

K. Subhapriya Krishnakumar

P.B. Kamalam Balaji

Nalini Devi Raghu

S. Kavitha Saravanan

G.G. Padmapriya Ganesan
Executive Commitee Members from other Cities

N.S.R. Santharam
Madurai

M.V. Mohanram
Madurai

T.R. Govindan
Didigul

M.R. Narayanan
Salem


K.V. Nagarajan
Hosur

C.K. Manikandan
Mysore
Service Incharge

K.V. Pathy
Advisor


P.R. Surendran
Astrologer
Jathaka Parivarthanai Mela


R.N. Sadasivan
Editor
Sonna Kodum


R. Ragu
Legal Advisor

V.G. Ravindranath
Internet & Computer

V.G. Gridharan
KUSO Jobs & KUSO Business

T.R. Rajesh Khanna
Asst. Internet & Computer

R.R. Venkatesh
KUSO Photographer